Kế hoạch thi kết thúc học phần các lớp 43T; 10CĐ-T; 10CĐ-Va,b; 10CĐ-Vc,d (ngày thi từ 23/6 đến 02/7/2020)

Phòng Kiểm định và Bảo đảm chất lượng thông báo Kế hoạch thi kết thúc học phần các lớp 43T; 10CĐ-T; 10CĐ-Va,b; 10CĐ-Vc,d (ngày thi từ 23/6 đến 02/7/2020) như sau: Xem chi tiết: Kế hoạch thi KTHP các lớp 43T, 10CĐ-T, 10CĐ-Vabcd      

Lịch xét Tốt nghiệp các lớp Cao đẳng khóa cũ năm 2019

Phòng Đào tạo QL-NCKH thông báo Lịch xét Tốt nghiệp các lớp Cao đẳng khóa cũ năm 2019 như sau: Xem chi tiết:  lich xét tot nghiep các lop cao dang khoa cu 2019