HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

            Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, khuyến kích phong trào tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt của giáo viên trong giảng dạy, đồng thời chọn ra giáo viên để tham dự hội giảng nhà giáo GDNN cấp Bộ Nông nghiệp

Thông báo về Việc thực hiện Phòng, Chống dịch Covid-19 giai đoạn mới

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên thông báo đến toàn thể Học sinh – Sinh viên trong nhà trường tiếp tục thực hiện Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới: Xem chi tiết:    Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị Covid-19 do Bộ Y tế ban hành TB THỰC HIỆN

Thông báo chiêu sinh lớp Tập huấn chăm sóc và tạo dáng hoa cây cảnh

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, cá nhân về việc mở lớp tập huấn “Chăm sóc và tạo dáng hoa cây cảnh” như sau: Xem chi tiết: TB chiêu sinh lớp tập huấn v à tạo dáng hoa cây cảnh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Cổ phần Nicotex Tiền Giang

Công ty Cổ phần Nicotex Tiền Giang nguyên là chi nhánh Tiền Giang – Công ty thuốc BVTV – Bộ quốc phòng (Nicotex), nay là một công ty thành viên thuộc hệ thống Nicotex thông báo tuyển dụng: Xem chi tiết: TBTD – Cty Nicotex TG