Lịch thi tuần 12 (Ngày thi từ 06/11 đến 07/11/2020)

Phòng Kiểm định và Bảo đảm chất lượng thông báo Lịch thi tuần 12 (Ngày thi từ 06/11 đến 07/11/2020) như sau:

Xem chi tiết: Lịch thi tuần 12 (Ngày thi từ 06-11 đến 07-11-2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *