Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp môn Chính trị

2022-02-17 14:42:21 1552

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ - Khoa Khoa học cơ bản - Tổ bộ môn Mác Lenin thông báo Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp môn Chính trị như sau:

Xem chi tiết: Chính trị bậc trung cấp.pdf

                      Chính trị bậc cao đẳng.pdf

                      Chính trị bậc liên thông CD 5Y.pdf


Bài viết liên quan