TKB - LỊCH THI

Thời khóa biểu Tuần 16, từ 29/5 đến 04/6/2023, HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 16, từ 29/5 đến 04/6/2023, HKII, NH 2022-2023

Thời khóa biểu Tuần 15, từ 22/5 đến 28/5/2023, HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 15, từ 22/5 đến 28/5/2023, HKII, NH 2022-2023

Thời khóa biểu Tuần 14, từ 15/5 đến 21/5/2023, HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 14, từ 15/5 đến 21/5/2023, HKII, NH 2022-2023

Thời khóa biểu Tuần 13, từ 08/5 đến 14/5/2023, HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 13, từ 08/5 đến 14/5/2023, HKII, NH 2022-2023

Thời khóa biểu Tuần 12 (từ 01/5 đến 07/5/2023), HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 12 (từ 01/5 đến 07/5/2023), HKII, NH 2022-2023

Thời khóa biểu Tuần 9 (từ 10/4 đến 16/4/2023), HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 9 (từ 10/4 đến 16/4/2023), HKII, NH 2022-2023

Thời khóa biểu Tuần 8 (từ 03/4 đến 09/4/2023), HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 8 (từ 03/4 đến 09/4/2023), HKII, NH 2022-2023

Lịch thi KTMH HK thứ III - Lớp 47TC-Ha; Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp 47TC-Tc (ĐỢT 2); Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp 47TC-Td (ĐỢT 2); Lịch thi KTMH HK t

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HK thứ III - Lớp 47TC-Ha; Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp 47TC-Tc (ĐỢT 2); Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp 47TC-Td (ĐỢT 2); Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp CĐLT-6Y (ĐỢT 2)

Lịch thi các lớp - Tuần 07 (Ngày thi 30-3 đến 01-4-2023)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Tuần 07 (Ngày thi 30-3 đến 01-4-2023)

Thời khóa biểu Tuần 7 (từ 27/3 đến 02/4/2023), HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 7 (từ 27/3 đến 02/4/2023), HKII, NH 2022-2023THƯ VIỆN ẢNH