Hoạt động tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

Năm 2023, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tổ chức xét tuyển 100% chỉ tiêu căn cứ vào bằng tốt nghiệp THPT cho tất cả các ngành đào tạo Cao đẳng và tổ chức xét tuyển 100% chỉ tiêu căn cứ vào bằng tốt nghiệp THCS trở lên hoặc tương đương cho tất cả các ngành đào tạo Trung cấp.

NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2023

Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2023, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2023.THƯ VIỆN ẢNH

TRANG HS-SV