HƯỚNG DẪN TRA CỨU VĂN BẰNG GDNN

2023-08-29 14:39:31 3825

HƯỚNG DẪN TRA CỨU VĂN BẰNG

(Dữ liệu Văn bằng GDNN trên hệ thống từ năm 2017 trở đi)

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://www.vanbang.gdnn.gov . Xuất hiện giao diện

Bước 2: Nhập thông tin văn bằng gồm: Họ tên, số hiệu sau đó bấm tìm kiếm

Bước 3: Muốn xem chi tiết về ngày cấp, số quyết định, số vào sổ bấm vào ô xem chi tiết


Bài viết liên quan

TRANG HS-SV