Hoạt động tuyển sinh

THÔNG BÁO: Chiêu sinh đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2022, cụ thể như sau

Thông báo tuyển sinh liên thông của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ Thông báo tuyển sinh liên thông của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang như sau: Xem chi tiết: Ngành Bảo vệ thực vật, Thú ý                       Ngành Quản lý đất đai

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ trân trọng thông báo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh liên kết với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp như sau:

Thông báo tuyển sinh các lớp cuối tuần năm 2020

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ trân trọng Thông báo tuyển sinh các lớp học thứ 7 - chủ nhật như sau: Xem chi tiết:        Tuyển sinh Nuôi trồng thủy sản     Tuyển sinh Thủy lợi tổngTHƯ VIỆN ẢNH

TRANG HS-SV