TKB - LỊCH THI

Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 8 (Ngày thi từ 18/4 đến 20/4/2022)

Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 8 (Ngày thi từ 18/4 đến 20/4/2022)

Thời khóa biểu Tuần 08 (từ 18-4 đến 24-4-2022), HKII, NH 2021-2022

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 08 (từ 18-4 đến 24-4-2022), HKII, NH 2021-2022

Thời khóa biểu Tuần 06 (04-4 đến 10-4-2022), HKII, NH 2021-2022

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 06 (04-4 đến 10-4-2022), HKII, NH 2021-2022 

Thời khóa biểu Tuần 05 (28-3 đến 03-4-2022), HKII, NH 2021-2022

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 05 (28-3 đến 03-4-2022), HKII, NH 2021-2022 

Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp 46TC-Y2a (Ngày thi từ 22/3 đến 25/3/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp 46TC-Y2a (Ngày thi từ 22/3 đến 25/3/2022)

Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 4 (Ngày thi từ 24/3 đến 26/3/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 4 (Ngày thi từ 24/3 đến 26/3/2022)

Thời khóa biểu Tuần 04 (21-3 đến 27-3-2022), HKII, NH 2021-2022

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 04 (21-3 đến 27-3-2022), HKII, NH 2021-2022 

Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 03 (16/3 đến 19/3/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 03 (16/3 đến 19/3/2022)

Thời khóa biểu Tuần 03 (14-3 đến 20-3-2022), HKII, NH 2021-2022

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 03 (14-3 đến 20-3-2022), HKII, NH 2021-2022 THƯ VIỆN ẢNH