TKB - LỊCH THI

Thời khóa biểu Tuần 02 (07-3 đến 13-3-2022), HKII, NH 2021-2022

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 02 (07-3 đến 13-3-2022), HKII, NH 2021-2022

LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 11, TRUNG CẤP KHÓA 44 VÀ CÁC KHÓA CŨ THI LẠI

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 11, TRUNG CẤP KHÓA 44 VÀ CÁC KHÓA CŨ THI LẠI

Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 01 (Ngày thi từ 03/3 đến 05/3/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 01 (Ngày thi từ 03/3 đến 05/3/2022)

Thời khóa biểu Tuần 01 (28-02 đến 06-3-2022), HKII, NH 2021-2022

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 01 (28-02 đến 06-3-2022), HKII, NH 2021-2022

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp môn Chính trị

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ - Khoa Khoa học cơ bản - Tổ bộ môn Mác Lenin thông báo Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp môn Chính trị như sau

Lịch thi lại, học lại, PĐ các lớp trong tuần (Ngày thi từ 22/02 đến 27/02/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi lại, học lại, PĐ các lớp trong tuần (Ngày thi từ 22/02 đến 27/02/2022)

Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 20 (Ngày thi từ 10/01 đến 15/01/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 20 (Ngày thi từ 10/01 đến 15/01/2022)

Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 19 (Ngày thi từ 04/01 đến 08/01/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 19 (Ngày thi từ 04/01 đến 08/01/2022)

Thời khóa biểu Tuần 19 (từ 03/01/2022 - 09/01/2022)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 19 (từ 03/01/2022 - 09/01/2022)

Thời khóa biểu Tuần 18 (từ 27/12/2021 - 02/01/2022)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 18 (từ 27/12/2021 - 02/01/2022)THƯ VIỆN ẢNH