TKB - LỊCH THI

Thời khóa biểu Tuần 24, HKII, NH 2020-2021

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 24, HKII, NH 2020-2021 như sau: Tải về: TKB, Tuan 24, HKII, NH 2020-2021 (1)

Thời khóa biểu tuần 23 (GDTX,HK1,2020-2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu tuần 23 (GDTX,HK1,2020-2021) như sau: Xem chi tiết: TKB TUAN 23 (GDTX,2020-2021)

Thời khóa biểu Tuần 27 (08-14/3/2021), HKII, NH 2020-2021

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 27 (08-14/3/2021), HKII, NH 2020-2021 như sau: Xem chi tiết: TKB, Tuan 27, HKII, NH 2020-2021

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP 45C3A-TG, 45H-VT, 45Y2, 13CĐVc, 46H3a, 44T3a-TG

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP 45C3A-TG, 45H-VT, 45Y2, 13CĐVc, 46H3a, 44T3a-TG như sau:

Thời khóa biểu tuần 22 (GDTX,HK1,2020-2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu tuần 22 (GDTX,HK1,2020-2021) dành cho học sinh các lớp GDTX như sau: Tải về: TKB TUAN 22 (GDTX,2020-2021)

Thời khóa biểu Tuần 26 (01-07/3/2021), HKII, NH 2020-2021

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 26 (01-07/3/2021), HKII, NH 2020-2021 như sau: Xem chi tiết: TKB, Tuan 26, HKII, NH 2020-2021

Lịch thi và danh sách thi tuần 26 (Ngày thi từ 04/3 đến 06/3/2021)

Phòng Kiểm định và Bảo đảm chất lượng thông báo Lịch thi tuần 26 (Ngày thi từ 04/3 đến 06/3/2021) như sau: Tải về: Lịch thi tuần 26 (Ngày thi từ 04-3 đến 06-3-2021) Danh sách thi tuần 26 (Ngày thi từ 01-3 đến 06-3-2021)

Lịch thi KTMH HKI, 2020 - 2021 (Lớp 44IT, 20CNT01 - Điều chỉnh lần 2)

Phòng Kiểm định và Bảo đảm chất lượng thông báo Lịch thi KTMH HKI, 2020 - 2021 (Lớp 44IT, 20CNT01 - Điều chỉnh lần 2) như sau: Tải về: Lịch thi KTMH HKI, 2020-2021 (Lớp 44IT, 20CNT01 - Điều chỉnh lần 2)

Lịch thi và danh sách thi tốt nghiệp môn Lý thuyết tổng hợp và Chính trị lớp 43C3a-TG và Khóa cũ

Phòng Kiểm định và Bảo đảm chất lượng thông báo Lịch thi và danh sách thi tốt nghiệp môn Lý thuyết tổng hợp và Chính trị lớp 43C3a-TG và Khóa cũ như sau:

Thời khóa biểu HKII, lớp 45C3a-TG, điều chỉnh từ ngày 6/3/2021

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu HKII, lớp 45C3a-TG, điều chỉnh từ ngày 6/3/2021 như sau: Xem chi tiết: 2. TKB HKII, 45C3a-TG, điều chỉnh từ 6-3-2021THƯ VIỆN ẢNH