TKB - LỊCH THI

Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 17 (Ngày thi từ 20/12 đến 24/12/2021)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 17 (Ngày thi từ 20/12 đến 24/12/2021)

Lịch thi KTMH HKI, 2021 - 2022 (Đợt 1) (Ngày thi từ 10/1 - 24/2/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HKI, 2021 - 2022 (Đợt 1) (Ngày thi từ 10/1 - 24/2/2022)

Thời khóa biểu Tuần 17 (từ 20/12 - 26/12/2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 17 (từ 20/12 - 26/12/2021)

Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 16 (Ngày thi từ 13/12 - 17/12/2021)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 16 (Ngày thi từ 13/12 - 17/12/2021)

Thời khóa biểu Tuần 16 (từ 13/12 - 19/12/2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 16 (từ 13/12 - 19/12/2021)

Thời khóa biểu Tuần 15 (từ 06/12 - 12/12/2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 15 (từ 06/12 - 12/12/2021)

Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 14 (Ngày thi từ 01/12 đến 04/12)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 14 (Ngày thi từ 01/12 đến 04/12)

Thời khóa biểu Tuần 14 (từ 29/11 - 05/12/2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 14 (từ 29/11 - 05/12/2021)

Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 13 (Ngày thi từ 22/11 đến 25/11/2021)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 13 (Ngày thi từ 22/11 đến 25/11/2021)

Thời khóa biểu Tuần 13 (từ 22/11 - 28/11/2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 13 (từ 22/11 - 28/11/2021)THƯ VIỆN ẢNH