TKB - LỊCH THI

Thời khóa biểu học kỳ II lớp 42T3a, ngành Trồng trọt - BVTV(điều chỉnh)

Phòng Đào tạo&QLNCKH thông báo lịch học học kỳ II lớp 42T3a ngành Trồng trọt - BVTV như sau: Bấm vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu học kỳ II - Lớp 21H-AG ngành Thủy lợi tổng hợp( điều chỉnh)

Phòng Đào tạo&QLNCKH thông báo lịch học lớp 21H-AG ngành Thủy lợi tổng hợp như sau: Bấm vào đây để tải về



THƯ VIỆN ẢNH