Quy định về hoạt động của trường Cao đẳng Nam Bộ năm 2018

Ban biên tập 2018-12-04 22:32:24 10759

Hội nghị Viên chức nhà trường đã họp và thống nhất ban hành Quy định về hoạt động của nhà  trường năm 2018 như sau:

Xem toàn văn Quy chế nội bộ


Bài viết liên quan