Giới thiệu trường

  • SỨ MẠNG - TẦM NHÌN

     Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thuộc hệ thống giáo dục nhà nước, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngành nghề đào tạo được xác lập trên nhu cầu phát triển kính tế - xã hội; đào tạo đa cấp trình độ, đa ngành theo hướng tiếp cận chất lượng cao, trọng tâm đào tạo các ngành nghề nông nghiệp chất lượng cao.THƯ VIỆN ẢNH

TRANG HS-SV