Hoạt động đào tạo

Thông báo chiêu sinh lớp Tập huấn chăm sóc và tạo dáng hoa cây cảnh

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, cá nhân về việc mở lớp tập huấn "Chăm sóc và tạo dáng hoa cây cảnh" như sau: Xem chi tiết: TB chiêu sinh lớp tập huấn v à tạo dáng hoa cây cảnh

Báo cáo tự đánh giá cơ sở Giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Phòng KT-KĐCL thông báo Báo cáo tự đánh giá cơ sở Giáo dục nghề nghiệp năm 2019 như sau: Xem chi tiết: Bao cao chi tiet ket qua Tu danh gia CSGDNN 2019

Giao lưu , trao học bổng cho HSSV Khoa Trồng trọt Bảo vệ thực vật

Ngày 13/11/2019, Trung tâm Giới thiệu việc làm và Quan hệ doanh nghiệp – Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

Tọa đàm định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên khoa chăn nuôi thú y

Chiều ngày 23 tháng 10 năm 2019, Trung tâm Giới thiệu việc làm và Quan hệ doanh nghiệp – Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ phối hợp với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam và Công ty TNHH TiNo tổ chức buổi tọa đàm “Định hướng nghề nghiệp” choTHƯ VIỆN ẢNH

TRANG HS-SV