CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình các ngành

Phòng Đào tạo và Khoa học công nghệ thông báo Chương trình khung các ngành. Phòng Cơ sở vật chất thông báo Danh mục Thiết bị các ngành. Chuyên môn nghiệp vụ của Giảng viên

Ngành nghề đào tạo bậc Cao đẳng

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ giới thiệu thông tin tuyển sinh các ngành, nghề, đào tạo bậc Cao đẳng với thông tin như sau:

Ngành nghề đào tạo bậc Trung cấp

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ giới thiệu thông tin tuyển sinh các ngành, nghề, đào tạo bậc Trung cấp với thông tin như sau:

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH/NGHỀ ĐÀO TẠO

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ thông báo Chuẩn đầu ra các ngành/nghề đào tạo năm 2022

NGÀNH THÚ Y

Ngày nay, tình hình dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người ở nhiều nơi rất khó kiểm soát, gây những tác hại khó lường do đó nghề Thú y có vai trò quan trọng không kém nghề Nhân y góp phần đẩy lùi những đại dịch.

NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT

Nuôi trồng thủy sản là hoạt động của con người đem con giống (tự nhiên hoặc nhân tạo) thả vào môi trường nuôi (ao nuôi hoặc thiết bị nuôi như lồng, bè...) và đối tượng nuôi được sở hữu trong suốt quá trình nuôi.

NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT

Dựa theo số liệu thống kê của tạp chí bảo vệ thực vật thì đây chính là một ngành đang có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai cùng với cơ hội rộng mở nhiều lĩnh vực cho các bạn lựa chọn, là dấu hiệu đáng mừng dành cho các bạn sẽ và đang theo học ngành này. Để tìm ra được lời giải cho những câu hỏi liên quan đến ngành bảo vệ thực vật thì hãy theo dõi nội dung dưới đây nhé!

NGÀNH CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỦY SẢN

Nhóm ngành chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản gồm những hoạt động được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, (có hiệu lực từ ngày 20/8/2018)THƯ VIỆN ẢNH