Văn bản

Một số văn bản quy định về việc tiếp công dân

Tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta.

Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin

Thời gian gần đây, qua theo dõi, giám sát hệ thống mạng, nghiên cứu các báo cáo của Cơ quan chức năng về tình hình an toàn, an ninh mạng trong nước diễn ra hết sức phức tạp; có một số hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam bị sự cố tấn công, gây gián đoạn hoạt động và thiệt hại lớn về vật chất, hình ảnh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cũng như hoạt động bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia.

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Sáng ngày 18/11/2022 Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ đón nhận giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Quy định về chế độ làm việc của Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp của Nhà trường

Toàn văn quy định Chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Tải về: Quy định chế độ làm việc của Giảng viênTHƯ VIỆN ẢNH