TKB - LỊCH THI

THỜI KHÓA BIỂU HKI, NH 2023-2024 - LỚP THỨ 2-6 TẠI TRƯỜNG

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo THỜI KHÓA BIỂU HKI, NH 2023-2024 - LỚP THỨ 2-6 TẠI TRƯỜNG

Thời khóa biểu Tuần 18, từ 12/6 đến 18/6/2023, HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 18, từ 12/6 đến 18/6/2023, HKII, NH 2022-2023

Lịch thi KTMH HKII, 2022 - 2023 (ĐỢT 2)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HKII, 2022 - 2023 (ĐỢT 2)

Thời khóa biểu Tuần 17, từ 05/6 đến 11/6/2023, HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 17, từ 05/6 đến 11/6/2023, HKII, NH 2022-2023

Thời khóa biểu Tuần 16, từ 29/5 đến 04/6/2023, HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 16, từ 29/5 đến 04/6/2023, HKII, NH 2022-2023

Thời khóa biểu Tuần 15, từ 22/5 đến 28/5/2023, HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 15, từ 22/5 đến 28/5/2023, HKII, NH 2022-2023

Thời khóa biểu Tuần 14, từ 15/5 đến 21/5/2023, HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 14, từ 15/5 đến 21/5/2023, HKII, NH 2022-2023

Thời khóa biểu Tuần 13, từ 08/5 đến 14/5/2023, HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 13, từ 08/5 đến 14/5/2023, HKII, NH 2022-2023

Thời khóa biểu Tuần 12 (từ 01/5 đến 07/5/2023), HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 12 (từ 01/5 đến 07/5/2023), HKII, NH 2022-2023

Thời khóa biểu Tuần 9 (từ 10/4 đến 16/4/2023), HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 9 (từ 10/4 đến 16/4/2023), HKII, NH 2022-2023THƯ VIỆN ẢNH