KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Ban biên tập 2021-03-05 07:53:30 9031

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

I. Cơ cấu tổ chức:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

E. Mail

1

ThS. Trần Văn Tám

Phụ trách Khoa

tranvantam@nbac.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Triệu Phú Quý

Giảng viên

trieuphuquy@nbac.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Ngô Hải Triết Học

P.Trưởng Khoa

triethoc@nbac.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Thị Hoài

Giảng viên

nguyenthihoai@nbac.edu.vn

5

ThS. Nguyễn Ngọc Tuyền

Giảng viên

nguyenngoctuyen@nbac.edu.vn

6

CN. Phan Thị Phượng

Giảng viên

phanthiphuong@nbac.edu.vn

II. Nhiệm vụ:

Quản lý giảng viên, học viên và học sinh học văn hóa phổ thông theo phân công của Hiệu trưởng;

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của nhà trường theo quy định của: Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Lao đông thương binh - Xã hội;

Tổ chức đào tạo học viên và học sinh từ lớp 10, 11 và lớp 12 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện giảng dạy Pháp luật và chính trị, tham gia tổ chức thi tốt nghiệp cuối khóa cho HSSV toàn trường theo quy định của Bộ Lao đông thương binh - Xã hội;

Tham mưu Ban giám hiệu đề xuất kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên (đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ); tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh của nhà trường.

Tổ chức đánh giá giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được Ban giám hiệu giao.

           


Bài viết liên quan

TRANG HS-SV