Hoạt động tuyển sinh

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG NĂM 2022

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Trung cấp lên Cao đẳng, đào tạo liên thông hình thức chính quy như sau:

Tuyển sinh ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy của Trường Đại học Thủy Lợi

Nhà trường đang phát hành hồ sơ và tiếp tục gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh ngành  Kỹ thuật xây dựng công trình thủy của Trường Đại học Thủy Lợi đến ngày 20/10/2020: Xem chi tiết: Tuyển sinh trường Đại học Thủy lợi

THÔNG BÁO: Chiêu sinh đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2022, cụ thể như sau

Thông báo tuyển sinh liên thông của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ Thông báo tuyển sinh liên thông của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang như sau: Xem chi tiết: Ngành Bảo vệ thực vật, Thú ý                       Ngành Quản lý đất đaiTHƯ VIỆN ẢNH

TRANG HS-SV