Hoạt động tuyển sinh

Tuyển sinh ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy của Trường Đại học Thủy Lợi

Nhà trường đang phát hành hồ sơ và tiếp tục gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh ngành  Kỹ thuật xây dựng công trình thủy của Trường Đại học Thủy Lợi đến ngày 20/10/2020: Xem chi tiết: Tuyển sinh trường Đại học Thủy lợi

THÔNG BÁO: Chiêu sinh đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2022, cụ thể như sau

Thông báo tuyển sinh liên thông của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ Thông báo tuyển sinh liên thông của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang như sau: Xem chi tiết: Ngành Bảo vệ thực vật, Thú ý                       Ngành Quản lý đất đai

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ trân trọng thông báo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh liên kết với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp như sau:THƯ VIỆN ẢNH

TRANG HS-SV