Các văn bản, biểu mẫu về Sáng kiến - Cải tiến

Ban biên tập 2018-11-29 22:31:04 3069

Phòng Đào tạo-QLNCKH hướng dẫn các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động Sáng kiến - Cải tiến và bài báo đăng trên Tập san như sau:

Xem chi tiết: Quy định và biểu mẫu về tiêu chuẩn sáng kiến


Bài viết liên quan