MẪU BÁO CÁO ĐIỂM CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 15 VÀ TRUNG CẤP KHÓA 47 (cập nhật 09/11/2022)

2022-11-07 10:30:31 2574

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo MẪU BÁO CÁO ĐIỂM CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 15 VÀ TRUNG CẤP KHÓA 47 (cập nhật 09/11/2022) như sau:

Tải về: Báo cáo điểm CĐ K15 (cập nhật 12/2022)

                   Báo cáo điểm TC K47 (cập nhật 29/12/2022)


Bài viết liên quan