Mẫu Báo cáo điểm lớp 15CĐ-Yb và 15CĐ-Vb (cập nhật 14/3/2023)

2023-01-05 07:41:25 2393

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Mẫu Báo cáo điểm lớp 15CĐYb và 15CĐ-Vb như sau:

Tải về: Báo cáo điểm lớp 15CĐ-Vb (1).xls

                   Báo cáo điểm lớp 15CĐ-Yb (1).xls

 


Bài viết liên quan