Quy định về viết bài báo đăng trên Tập san Khoa học - Giáo dục - Nông nghiệp

Ban biên tập 2018-11-29 22:31:04 2707

Nhằm nâng cao chất lượng bài báo đăng trên tập san Khoa học - Giáo dục - Nông nghiệp của trường, Ban Giám hiệu quy định điều kiện viết bài báo như sau:

Tải về: 895-CÐNB- quy định viết bài báo Trường.pdf

 


Bài viết liên quan