Ngành nghề đào tạo bậc Trung cấp

Ban biên tập 2021-03-05 16:36:30 3148

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ giới thiệu thông tin tuyển sinh các ngành, nghề, đào tạo bậc Trung cấp với thông tin như sau:

- Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên hoặc tương đương.

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

- Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm.

Lưu ý: Nhà Trường tổ chức dạy văn hóa THPT, hình thức giáo dục thường xuyên cho đối tượng học sinh chưa tốt nghiệp THPT. Vì thế sau khi học xong Trung cấp học sinh có đủ điều kiện dự thi để lấy bằng tốt nghiệp THPT và bằng tốt nghiệp Trung cấp.

Danh sách 12 ngành như sau:

1. Thủy lợi tổng hợp:

2. Kế toán doanh nghiệp:

3. Quản lý đất đai:

4. Công nghệ thực phẩm:

5. Quản trị mạng máy tính:

6. Cấp, thoát nước:

7. Chế biến và Bảo quản thủy sản:

8. Trồng trọt và BVTV, Bảo vệ thực vật:

9. Chăn nuôi - Thú y, Thú y, Chăn nuôi Gia súc - Gia cầm:

 


Bài viết liên quan