NGÀNH THÚ Y

Ban biên tập 2021-03-02 23:44:09 3271

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu được kiến thức về dược lý học, miễn dịch học, Luật Thú y, kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng trong quản lý, phòng, trị bệnh cho vật nuôi;

+Trình bày được kiến thức bệnh lý học, cách chẩn đoán và phòng, trị các bệnh thông thường của vật nuôi;

+ Có trình độ ngoại ngữ, tin học tương đương trình độ B.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Tổ chức được các thí nghiệm có qui mô nhỏ trong các trang trại;

+ Thực hiện thành thạo các công việc của nghề Thú y;

+ Thực hiện được toàn bộ các công đoạn trong việc xây dựng và thực hiện quy trình phòng dịch bệnh;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho các cán bộ có trình độ chuyên môn thấp hơn, hoặc người chăn nuôi;

+ Kinh doanh thuốc thú y đảm bảo hiệu quả, an toàn, vệ sinh môi trường và

đúng Pháp luật.

3- Cơ hội việc làm.

- Sau khi tốt nghiệp đạt trình độ cao đẳng nghề Thú y, sinh viên có đủ năng lực chuyên môn để làm việc tại các cơ quan chuyên ngành Thú y hoặc các hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình và có thể tổ chức được một của hàng thuốc Thú y ở quy mô nhỏ;

- Tham gia phục vụ những nghiên cứu nhỏ và vừa trong các trang trại

4- Các môn học chính

- Giải phẫu và sinh lý vật nuôi

- Sinh hoá học động vật

- Vi sinh vật thú y

- Dược lý thú y

- Giống vật nuôi

- Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

- Vệ sinh thú y

- Miễn dịch học thú y

- Phương pháp thí nghiệm

- Khuyến nông

- Bảo vệ môi trường

- Luật thú y

- Quản trị kinh doanh

- Kỹ thuật truyền giống

- Chẩn đoán và điều trị học thú y

- Phòng trị các bệnh chung cho nhiều loài

- Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho lợn

- Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gà, vịt

- Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò

- Kiểm tra thịt và các súc sản phẩm khác

- Thực tập cơ bản

- Thực tập cuối khóa

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu được kiến thức dược lý học, Luật Thú y, kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng trong lĩnh vực phòng trị bệnh;

+ Trình bày được kiến thức bệnh lý học các bệnh thông thường của vật nuôi, hiểu biết cách chẩn đoán và phòng trị các bệnh này;

+ Mô tả được tình trạng bệnh lý của các bệnh thường xảy ra cho vật nuôi;

+ Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn của nghề Thú y trong việc quản lý, phòng, trị bệnh cho vật nuôi;

+ Có trình độ ngoại ngữ, tin học tương đương trình độ A.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện được các biện pháp phòng chống dịch bệnh;

+ Hướng dẫn người chăn nuôi trong việc phòng trị các bệnh hay xảy ra;

+ Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, các quy trình về bảo quản thiết bị.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp đạt trình độ trung cấp nghề thú y, học sinh có đủ năng lực chuyên môn để làm việc tại các cơ quan chuyên ngành hoặc tại các hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình; trực tiếp tổ chức kinh doanh mặt hàng thức ăn gia súc, gia cầm hoặc có thể đứng bán hàng tại cửa hàng thuốc thú y.

4- Các môn học chính

- Giải phẫu-sinh lý vật nuôi

- Dược lý thú y

- Giống vật nuôi

- Khuyến nông

- Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

- Luật thú y

- Quản trị kinh doanh

- Kỹ thuật truyền giống

- Chẩn đoán và điều trị học

- Phòng trị bệnh chung cho nhiều loài vật nuôi

- Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho lợn

- Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gà, vịt

- Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò

- Kiểm tra thịt

- Thực tập cơ bản

- Thực tập cuối khóa


Bài viết liên quan