TKB - LỊCH THI

Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 12 (Ngày thi từ 16/11 đến 19/11/2021)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 12 (Ngày thi từ 16/11 đến 19/11/2021)

Thời khóa biểu Tuần 12 (từ 15/11 - 21/11/2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 12 (từ 15/11 - 21/11/2021)

Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 11 (Ngày thi từ 08/11 đến 12/11/2021)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 11 (Ngày thi từ 08/11 đến 12/11/2021)

Thời khóa biểu Tuần 11 (từ 08-14/11/2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 11 (từ 08-14/11/2021)

Lịch HKII, 2020-2021 (Đợt 5); Thi lại, HL, Phụ đạo các lớp (Ngày thi từ 01/11 đến 05/11/2021)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch HKII, 2020-2021 (Đợt 5); Thi lại, HL, Phụ đạo các lớp (Ngày thi từ 01/11 đến 05/11/2021)

Thời khóa biểu Tuần 10 (từ 01-07/11/2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 10 (từ 01-07/11/2021)

Thời khóa biểu Tuần 9 (từ 25-31/10/2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 9 (từ 25-31/10/2021)

Lịch thi KTMH HKII, 2020 -2021 (ĐỢT 4) - Ngày thi từ 25/10 đến 29/10/2021

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HKII, 2020 -2021 (ĐỢT 4) - Ngày thi từ 25/10 đến 29/10/2021

Lịch thi lại, học lại, học phụ đạo. (Ngày thi từ 21/10 đến 22/10/2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Lịch thi lại, học lại, học phụ đạo. (Ngày thi từ 21/10 đến 22/10/2021)

Thời khóa biểu Tuần 8 (từ 18-24/10/2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 8 (từ 18-24/10/2021)THƯ VIỆN ẢNH