TKB - LỊCH THI

Thời khóa biểu Tuần 3 (từ 27/02 đến 05/3/2023), HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 3 (từ 27/02 đến 05/3/2023), HKII, NH 2022-2023

Lịch thi các lớp - Tuần 03 (Ngày thi 03-3-2023)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Tuần 03 (Ngày thi 03-3-2023)

Lịch thi các lớp - Tuần 2 (Ngày thi 24/2/2023)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Tuần 2 (Ngày thi 24/2/2023)

Thời khóa biểu Tuần 2 (từ 20/02 đến 26/02/2023), HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 2 (từ 20/02 đến 26/02/2023), HKII, NH 2022-2023

Lịch thi các lớp - Tuần 01 (Ngày thi từ 15/02 đến 17/02/2023)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Tuần 01 (Ngày thi từ 15/02 đến 17/02/2023)

Thời khóa biểu Tuần 1 (từ 13/02 đến 19/02/2023), HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 1 (từ 13/02 đến 19/02/2023), HKII, NH 2022-2023

Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp CĐLT-6Y (ĐỢT 1)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp CĐLT-6Y (ĐỢT 1)

Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp 47TC-Tc (ĐỢT 1)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp 47TC-Tc (ĐỢT 1)

Thời khóa biểu Tuần 19, HKI, NH 2022-2023 (từ 26/12/2022 đến 01/01/2023)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 19, HKI, NH 2022-2023 (từ 26/12/2022 đến 01/01/2023)

Thời khóa biểu Tuần 18, HKI, NH 2022-2023 (từ 19/12-25/12/2022)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 18, HKI, NH 2022-2023 (từ 19/12-25/12/2022)THƯ VIỆN ẢNH