TKB - LỊCH THI

Thời khóa biểu HKII, lớp 45H-VT

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu HKII, lớp 45H-VT như sau: Xem chi tiết: 4. TKB HKII, lớp 45H-VT (từ 5-3-21)

Thời khóa biểu tuần 19 (GDTX,HK1,2020-2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu tuần 19 (GDTX,HK1,2020-2021) dành cho học sinh các lớp GDTX như sau: Tải về: TKB TUAN 20 (GDTX,HK1,2020-2021)

Thời khóa biểu Tuần 23, HKII, NH 2020-2021

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 23, HKII, NH 2020-2021 như sau: Tải về: TKB, Tuan 23, HKII, NH 2020-2021

Thời khóa biểu Tuần 22, HKI, NH 2020-2021

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 22, HKI, NH 2020-2021 như sau: Tải về: TKB, Tuan 22, HKI, NH 2020-2021

TKB TUAN 19 (GDTX,HK1,2020-2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu tuần 19 hệ GDTX 2020-2021 dành cho học sinh các lớp GDTX như sau: Tải về: TKB TUAN 19 (GDTX,HK1,2020-2021)

Thời khóa biểu Tuần 21 (04-10/01/2021), HKI, NH 2020-2021

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 21 (04-10/01/2021), HKI, NH 2020-2021 như sau: Tải về: TKB, Tuan 21, HKI, NH 2020-2021

Thời khóa biểu HK2 lớp 44H-AG và HK4 lớp 43C3a-TG

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu HK2 lớp 44H-AG và HK4 lớp 43C3a-TG như sau: Tải về:     TKB HKII lớp 44H- AG ( điều chỉnh lần 1) TKB ky 4 lớp 43C3a-TG

Kế hoạch thi kết thúc học phần các lớp 43T; 10CĐ-T; 10CĐ-Va,b; 10CĐ-Vc,d (ngày thi từ 23/6 đến 02/7/2020)

Phòng Kiểm định và Bảo đảm chất lượng thông báo Kế hoạch thi kết thúc học phần các lớp 43T; 10CĐ-T; 10CĐ-Va,b; 10CĐ-Vc,d (ngày thi từ 23/6 đến 02/7/2020) như sau:

Lịch tổ chức chấm Khóa luận tốt nghiệp

Phòng Đào tạo thông báo Lịch tổ chức chấm Khóa luận tốt nghiệp như sau: Tải về: Lịch tổ chức chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệpTHƯ VIỆN ẢNH