TKB - LỊCH THI

Lịch thi các lớp - Tuần 16 (Ngày thi 13/6/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Tuần 16 (Ngày thi 13/6/2022)

Lịch thi KTMH HKII, 2021-2022

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HKII, 2021-2022

Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 15 (06/06/2022-11/06/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 15 (06/06/2022-11/06/2022)

Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp 46Hb

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp 46Hb

Thời khóa biểu Tuần 15 (từ 06-6 đến 12-6-2022), HKII, NH 2021-2022

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 15 (từ 06-6 đến 12-6-2022), HKII, NH 2021-2022

Lịch thi các lớp - Tuần 14 (Ngày thi từ 30/5 đến 02/6/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Lịch thi các lớp - Tuần 14 (Ngày thi từ 30/5 đến 02/6/2022)

Thời khóa biểu Tuần 14 (từ 30-5 đến 05-6-2022), HKII, NH 2021-2022

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 14 (từ 30-5 đến 05-6-2022), HKII, NH 2021-2022

Lịch thi các lớp - Tuần 13 (Ngày thi từ 27/5 đến 28/5/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Tuần 13 (Ngày thi từ 27/5 đến 28/5/2022)

Lịch thi KTMH HK thứ I (Lớp 46Hb) (Ngày thi từ 24-6 đến 27-4-2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HK thứ I (Lớp 46Hb)

Thời khóa biểu Tuần 13 (từ 23-5 đến 29-5-2022), HKII, NH 2021-2022

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 13 (từ 23-5 đến 29-5-2022), HKII, NH 2021-2022THƯ VIỆN ẢNH