TKB - LỊCH THI

Thời khóa biểu Tuần 7 (từ 11/10/2021 đến 17/10/2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 7 (từ 11/10/2021 đến 17/10/2021)

Lịch thi KTMH HKII (2020 - 2021) - ĐỢT 3 - Ngày thi từ 11/10/2021 đến 19/10/2021

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HKII (2020 - 2021) - ĐỢT 3 - Ngày thi từ 11/10/2021 đến 19/10/2021

Danh sách thi KTMH HKII, 2020 - 2021 (ĐỢT 2) (Ngày thi từ 22/9 đến 24/9/2021)

Phòng Kiểm định và Bảo đảm chất lượng thông báo Danh sách thi KTMH HKII, 2020 - 2021 (ĐỢT 2) (Ngày thi từ 22/9 đến 24/9/2021)

Lịch thi HKII (2020 - 2021) - Đợt 2 (Ngày thi từ 22/9 đến 8/10/2021)

Phòng Kiểm định và Bảo đảm chất lượng thông báo Lịch thi HKII (2020 - 2021) - Đợt 2 (Ngày thi từ 22/9 đến 8/10/2021)

Thời khóa biểu tuần 38 (GDTX,HK2,2020-2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu tuần 38 (GDTX,HK2,2020-2021) như sau: Xem chi tiết: Thời khóa biểu tuần 38 (GDTX,HK2,2020-2021)

Thời khóa biểu tuần 37 (GDTX,HK2,2020-2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu tuần 37 (GDTX,HK2,2020-2021) như sau: Xem chi tiết: TKB TUAN 37 (GDTX,2020-2021)

Thời khóa biểu tuần 36 (GDTX,HK2,2020-2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu tuần 36 (GDTX,HK2,2020-2021) như sau: Xem chi tiết: Thời khóa biểu tuần 36 (GDTX,HK2,2020-2021)

Thời khóa biểu tuần 35 (GDTX,HK2,2020-2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu tuần 35 (GDTX,HK2,2020-2021) như sau: Xem chi tiết: Thời khóa biểu tuần 35 (GDTX,HK2,2020-2021)

Thời khóa biểu Tuần 39 (từ 31/5 - 6/6/2021), HKII, NH 2020-2021

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 39, HKII, NH 2020-2021 như sau: Xem chi tiết: Thời khóa biểu Tuần 39, HKII, NH 2020-2021

Thời khóa biểu tuần 34 (GDTX,HK2,2020-2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu tuần 34 (GDTX,HK2,2020-2021) như sau: Xem chi tiết: Thời khóa biểu tuần 34 (GDTX,HK2,2020-2021)THƯ VIỆN ẢNH