TKB - LỊCH THI

Thời khóa biểu Tuần 14, HKI, NH 2022-2023 (từ 21/11-27/11/2022)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 14, HKI, NH 2022-2023 (từ 21/11-27/11/2022)

Thời khóa biểu Tuần 13, HKI, NH 2022-2023 (từ 14/11-20/11/2022)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 13, HKI, NH 2022-2023 (từ 14/11-20/11/2022)

Lịch thi KTMH HKI, 2022-2023 (ĐỢT 1)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HKI, 2022-2023 (ĐỢT 1)

Lịch thi KTMH HK thứ II - Lớp 46Hb (Ngày thi từ 02/12 đến 05/12/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HK thứ II - Lớp 46Hb (Ngày thi từ 02/12 đến 05/12/2022) 

Lịch thi các lớp - Tuần 12 (Ngày thi từ 09/11 đến 11/11/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Tuần 12 (Ngày thi từ 09/11 đến 11/11/2022) 

Thời khóa biểu Tuần 12, HKI, NH 2022-2023 (từ 07/11-13/11/2022)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 12, HKI, NH 2022-2023 (từ 07/11-13/11/2022)

Thời khóa biểu Tuần 11, HKI, NH 2022-2023 (từ 31/10-06/11/2022)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 11, HKI, NH 2022-2023 (từ 31/10-06/11/2022)

Lịch thi các lớp - Tuần 10 (Ngày thi 27/10/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Tuần 10 (Ngày thi 27/10/2022)

Thời khóa biểu Tuần 10, HKI, NH 2022-2023 (từ 24/10-30/10/2022)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 10, HKI, NH 2022-2023 (từ 24/10-30/10/2022)

Lịch thi KTMH HK thứ III - Lớp 46H3a (Ngày thi từ 12/11 đến 13/11/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HK thứ III - Lớp 46H3a (Ngày thi từ 12/11 đến 13/11/2022)THƯ VIỆN ẢNH