TKB - LỊCH THI

Lịch thi và danh sách thi Tốt nghiệp tháng 10-2022

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi và danh sách thi Tốt nghiệp tháng 10-2022

Lịch thi các lớp - Tuần 09 (Ngày thi 17/10/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Tuần 09 (Ngày thi 17/10/2022)

Thời khóa biểu Tuần 9, HKI, NH 2022-2023 (từ 17/10-23/10/2022)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 9, HKI, NH 2022-2023 (từ 17/10-23/10/2022)

Lịch thi KTMH HK thứ III - Lớp 46TC-Y2a (Ngày thi từ 10/10 đến 12/10/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HK thứ III - Lớp 46TC-Y2a (Ngày thi từ 10/10 đến 12/10/2022)

Lịch thi các lớp - Tuần 8 (Ngày thi từ 14/10 đến 16/10/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Tuần 8 (Ngày thi từ 14/10 đến 16/10/2022) 

Thời khóa biểu Tuần 8, HKI, NH 2022-2023 (từ 10/10-16/10/2022)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 8, HKI, NH 2022-2023 (từ 10/10-16/10/2022)

Lịch thi các lớp - Tuần 06 (Ngày thi từ 28/9 đến 30/9/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Tuần 06 (Ngày thi từ 28/9 đến 30/9/2022)

Thời khóa biểu Tuần 6, HKI, NH 2022-2023 (từ 26/9-02/10/2022)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 6, HKI, NH 2022-2023 (từ 26/9-02/10/2022)THƯ VIỆN ẢNH